Wandelen met en voor Sint-Jozef op 19 maart is hem als onze gids nemen, hem ons leven toevertrouwen evenals al onze persoonlijke, familiale of professionele moeilijkheden en vreugdes. Wandelen met Sint-Jozef als gids is de keuze maken:
  • om buiten het kader van je routines te treden en een sterk moment te beleven onder mannen
  • om je, omgeven door de prachtige natuur, open te stellen voor je diepe innerlijke zelf
  • om je batterijen op te laden en zo jezelf opnieuw te motiveren, je prioriteiten te stellen en een goede (door)start te maken
  • om naar God te luisteren, om de beslissingen te nemen die je vooruithelpen en tot meer innerlijke vrijheid leiden om zo het leven dieper te beleven.
Inderdaad, Sint-Jozef werd door God gekozen om Zijn Zoon te leiden en Hem te helpen volledig mens te worden, terwijl Hij tevens volledig God blijft. Er is weinig bekend over Sint-Jozef, maar de zeldzame feiten tonen ons
  • dat hij wist hoe hij naar God moest luisteren
  • dat hij uit dit luisteren de kracht putte om radicale, moedige en snelle beslissingen te nemen.
Wandelen met Sint-Jozef op 19 maart is een sterke ervaring; het is op stap gaan met andere mannen die ervoor kiezen om op stap te gaan, geworteld in het dagelijkse leven maar met een blik op het eeuwige. Het enige echte risico om op 19 maart op tocht te gaan met Sint-Jozef is om een addict te worden en zoals velen het jaar daarna terug te keren.
voetstappen
stappers in het bos
stappers op een verharde weg door het bos

Waarom de Sint-Jozefstocht?

Hoe onwaarschijnlijk het ook mag lijken voor sommigen, maar vele mannen van alle nationaliteiten hebben al ooit een materiële vraag aan de Heer toevertrouwd door bemiddeling van Sint-Jozef. En velen van hen hebben ook getuigd over de vervulling van die vraag, of het nu over het huis, de job of wat dan ook ging. Ja, dat is bevreemdend. Een pelgrimstocht doet me mijn huis, mijn gezin, mijn gewoontes, ja ook mijn comfort achterlaten! De andere momenten van het jaar besteed ik mijn vrije tijd met mijn gezin, in een wandeling, in een ontmoeting met vrienden, voor een feest, … maar niet op 19 maart 🙂 Dat is nu net de uitdaging van deze pelgrimstocht, want de vader is er niet enkel om te voorzien in de noden van zijn gezin en dus gericht op ‘de haard’ die daardoor tegelijk middel en doel wordt, maar hij zet ook aan de poort naar de buitenwereld toe te openen, waarbij de blik verruimd wordt van ‘de haard’ naar de buurt, het dorp of de stad, het land, de wereld en het transcendente. Hij stimuleert en begeleidt om de blik niet alleen intern en op zichzelf te richten, maar ook naar buiten, op de medemens, de samenleving, de schepping en God.

Getuigenissen

Vrede en vreugde van de Heer. Ik breng Hem dank, evenals Sint-Jozef en de Heilige Familie, om me uit een situatie van werkloosheid naar een nieuwe en betere job te brengen. Eer aan God die mij te hulp is gekomen. (Antoine)
Dank u Sint-Jozef voor uw bemiddeling i.v.m. mijn visum en verblijf. Ik smeek u, blijf voor mij bidden opdat ik veilig op mijn bestemming mag aankomen. (Alexandre)
Dank u, Sint-Jozef, voor een verkregen gunst. (Denis)

Gebed tot Sint-Jozef

O roemrijke heilige Jozef, Hoofd van het heilig huisgezin van Nazaret, U die vol ijver in haar onderhoud hebt voorzien, Omring ons met uw liefdevolle zorg. Geef leiding en uitkomst In al onze noden Van tijdelijke of geestelijke aard, Tot eer van God En tot heil van onze zielen. Amen

Een artikel over Sint-Jozef door Patti Mansfield

Hieronder de vertaling van een artikel over Sint-Jozef door Patti Mansfield uit New Orleans. Patti is moeder, geeft onderrichten over de (charismatische) vernieuwing en stond zeer dicht bij de H. Johannes-Paulus II. Deze tekst komt uit een retraite voor priesters in Ars, geleid door kardinaal Schönborn, in het thema ‘welke affectiviteit voor de priesters?’
U weet waarschijnlijk dat het naamfeest van Sint-Jozef gevierd wordt op 19 maart. Daarnaast wordt op 1 mei Sint-Jozef Arbeider herdacht, de rechtvaardige man, echtgenoot van Maria, adoptievader van Jezus en door de pausen geprezen als beschermer van de wereldkerk. Dit alles wist ik al van kindsbeen af. Maar wat ik nog maar sinds kort besef, is de buitengewone kracht van Sint-Jozef als bemiddelaar voor ons. Ondanks het feit dat ik leef in New Orleans, in Louisiana, waar de italo-amerikanen Sint-Jozef hoog aanzien, ondanks de grote devotie van mijn schoonvader en echtgenoot tot Sint-Jozef, ja zelfs na ons eerste kind Marc-Joseph genoemd te hebben, had ik nog steeds geen persoonlijke relatie met deze heilige. Dan was er dat moment, enkele jaren geleden, waarop ik behoefte had aan werk en waarop een vriendin, een zuster van Sint-Jozef, zijn hulp was beginnen inroepen. Al na enkele dagen tijd waren we beiden aangenomen als godsdienstleerkrachten in een prestigieuze school. En dan was er de verkoop van onze gezinswagen, en mijn man had die verkoop aan de zorg van Sint-Jozef toevertrouwd. Dezelfde dag nog waarop de aankondiging in de krant verscheen, kwam de eerste persoon langs, en die bood meteen, zonder meer, de gevraagde som. Die gebedsverhoringen kwamen er echter na gebed van anderen, niet van mijzelf. Wat later, in juli 1989, op het moment dat ik voor een standbeeld van Sint-Jozef met het kindje Jezus stond, gebeurde er iets. Het was alsof er een band ontstond. Het was eenvoudigweg een genade. In de daaropvolgende maanden durfde ik het aan om mijn vertrouwen in Sint-Jozef te stellen wat betreft de gezondheid van mijn vader. Nog datzelfde jaar moest hij met spoed opgenomen worden in het ziekenhuis. Het heeft weinig gescheeld, maar hij heeft het overleefd, dankzij het gebed tot Sint-Jozef. Hij is erin geslaagd mijn blik op het goede gericht te houden. In die periode hadden we als gezin een noveen tot Sint-Jozef gestart voor een financiële nood. De achtste dag van de noveen vroeg onze zoon Pierre: “Papa, komt het geld morgen?” Dat is pas geloof! We hebben hem uitgelegd dat we niet zeker wisten wanneer en in welke vorm onze bede beantwoord zou worden, maar dat we ervan overtuigd waren dat het in orde zou komen. Na enkele weken al hadden we een overweldigende respons op onze vraag, dankzij een anonieme gever. Sint-Jozef had me volledig voor zich gewonnen. Ik zal hem steeds prijzen. Kort nadien, toen ik de autobiografie van de H. Theresa van Avila aan het lezen was, trof mij haar grote devotie voor Sint-Jozef. Theresa, kerklerares, spreekt erg overtuigend over de kracht van de bemiddeling van Sint-Jozef. Dit zegt ze daarover: “Ik heb Sint-Jozef als advocaat en heer aanvaard en me aan hem toevertrouwd. Ik heb ervaren dat hij me in deze en nog grotere noden te hulp kwam, en wel op een betere manier dan ik hem had kunnen vragen. Ik kan me tot op heden niets herinneren dat ik hem ooit gevraagd heb en dat hij me niet heeft verleend. Het is ongelooflijk, het aantal grote genades die ik van God mocht ontvangen door de bemiddeling van Sint-Jozef, zowel wat lichamelijke als geestelijke gevaren betreft waarvan ik bevrijd ben. God wil dat we inzien dat Hij, net zoals Hij onderdanig was aan Sint-Jozef op aarde, aangezien die Zijn aardse vader en opvoeder was, Hij dat ook in de hemel is: Jezus doet ook daar wat Sint-Jozef Hem vraagt.” Is dat niet geweldig? Zelfs in de hemel houdt Jezus niet op te luisteren naar de verzoeken van zijn adoptievader Jozef. Jozef heeft een speciale invloed op zijn geliefde zoon. Uiteraard weten we allemaal dat we ons rechtstreeks tot God mogen wenden voor onze noden en dat Hij naar ons luistert en antwoordt vanuit Zijn grote Liefde. Desalniettemin kiest Hij er in Zijn heilsplan voor om verheerlijkt te worden doorheen Zijn heiligen. Hij verheugt Zich bij Zijn zegeningen als wij de hulp inroepen van iemand die Hem in Zijn aardse leven zozeer heeft gediend … iemand als Sint-Jozef dus. De H. Theresa zegt: “Probeer het en u zult zien. Ga tot Sint-Jozef, zoals Maria het deed, ja zoals Jezus deed.” Ik ben ervan overtuigd dat God ons oproept om de kracht van Sint-Jozef als bewaarder van de Verlosser te herontdekken. Na het leven van Sint-Jozef uiteengezet te hebben, drukt de H. Johannes-Paulus II het verlangen uit “dat het gehele christenvolk niet enkel met nog meer aandrang vertrouwt op zijn voorspraak, maar ook de manier van dienen en deel uitmaken van Gods heilsplan nederig voor ogen houdt”. Na zelf de kracht van (gebed tot) Sint-Jozef te mogen ervaren hebben, ben ik vast van plan heel mijn leven onder zijn bescherming te stellen. Ik verlang ernaar zijn hand op mij te hebben, zoals ze op Jezus was: onderwijzend, geleidend, voedend, beschermend. Ik vraag hem me te leren bidden. Hij heeft immers zijn hele leven doorgebracht bij Maria en Jezus, met hen gesproken, naar hen geluisterd, hen gediend. De H. Theresa leert ons dat Sint-Jozef een ongelooflijke hulp is voor ieder die het gebed en de weg naar heiligheid ernstig neemt. Als wij dan zijn feest vieren, laten we de woorden in herinnering brengen die de Heer tot Zijn volk sprak (in het boek Genesis) toen het op zoek was naar eten om te overleven: “Ga naar Jozef!”