Dit jaar zullen we omwille van de coronamaatregelen de Sint-Jozefstocht lokaal organiseren. We zullen stappen in groepjes van maximaal 4 mannen. Waar mogelijk zullen we ook een eucharistieviering hebben met maximum 15 mannen (omwille van de coronamaatregelen). Indien nodig wordt een maximumaantal deelnemers per lokale tocht vastgelegd.

Er zijn reeds meerdere lokale tochten voorzien :

Voor elke tocht moet men het volgende voorzien:

  • Stevige wandelschoenen, bestand tegen modder
  • Een picknick, drank en een tussendoortje indien nodig. De picknick moet mogelijks buiten opgegeten worden.