De abdij van Westvleteren of Sint-Sixtusabdij ligt in de Westhoek niet ver van Poperinge. Op deze plek bestaat reeds sinds de dertiende eeuw een kloostergemeenschap. De huidige Cisterciënzermonniken verstigen er zich in 1831. De monniken leven volgens de regel van de H. Benedictus, gekenmerkt door Ora et Labora (Werken en Bidden). De monniken laten hun dag leiden door het getijdengebed. De Abdij van Westvleteren is gekend van haar Trappistenbier dat al verschillende keren tot beste bier ter wereld is verkozen. Voor meer info zie https://sintsixtus.be